Valgprogram 2019-2023

Her er programmet vårt.

I Harstad har vi tilbakelagt våre fire første år i kommunestyret. Med én representant har vi klart å få gode, grønne gjennomslag. Blant annet har vi sørget for at Harstad kommune har fått på plass et klimabudsjett og et klimaregnskap, …
Å ha grønne politikere i kommunestyret utgjør en forskjell: Vi får gjennomslag, setter fokus på klima- og miljøsaker og vi flytter de andre partiene i en stadig grønnere retning.